Құпиялылық

Дербес деректер

Құпиялылық саясаты

Осы Құпиялылық саясаты (бұдан әрі – саясат) сайт әкімшісі сайт пайдаланушыларынан (бұдан әрі-пайдаланушылар) алатын дербес ақпаратты пайдалану қағидаларын белгілейді (https://www.meizer.kz/) (бұдан әрі-Компания).

Настоящая Политика конфиденциальности применяется ко всем Пользователям Сайта.

Саясат мәтінінде кездесетін барлық терминдер мен анықтамалар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес түсіндіріледі. Пайдаланушылар осы Саясатта сипатталғандай өздерінің жеке деректерін өңдеуге тікелей келіседі. Сайтты пайдалану пайдаланушының ақпаратты өңдеу саясатымен және көрсетілген шарттармен сөзсіз келісімін білдіруін білдіреді. Егер Пайдаланушы саясат шарттарымен келіспесе, пайдаланушы сайтты пайдаланбауы керек. Мазмұны:

Пайдаланушылардың жеке ақпараты Пайдаланушылардың жеке ақпаратын өңдеу мақсаттары Пайдаланушылардың жеке ақпаратын өңдеу шарттары мен тәсілдері Пайдаланушының жеке ақпаратын қорғау үшін қолданылатын шаралар Дауларды шешу Қосымша шарттар

Пайдаланушылардың жеке ақпараты

1.1. Сайт пайдаланушылардың дербес деректерін, пайдаланушылармен байланысты техникалық және өзге де ақпаратты жинайды, қол жеткізеді және саясатта белгіленген мақсаттарда пайдаланады.

1.2. Техникалық ақпарат Дербес деректер болып табылмайды. Компания пайдаланушыны анықтауға мүмкіндік беретін cookies файлдарын пайдаланады. Cookies файлдары-бұл пайдаланушының белсенділігі туралы ақпаратты, соның ішінде Пайдаланушының қандай беттерге кіргені және пайдаланушының бетте өткізген уақыты туралы ақпаратты өңдеуге арналған компаниялар қол жетімді мәтіндік файлдар. Пайдаланушы браузер параметрлерінде cookies файлдарын пайдалану мүмкіндігін өшіре алады.

1.3. Сондай-ақ, техникалық ақпарат дегеніміз-пайдаланушының құрылғысында орнатылған бағдарламалық жасақтаманың көмегімен сайтты пайдалану кезінде компанияға автоматты түрде берілетін ақпарат.

1.4. Пайдаланушының дербес деректері деп пайдаланушының компанияға Сайтта тіркелу, компанияға жүгіну үшін өтінімдерді толтыру және сайтта компания қызметтерін сатып алу және сайтты кейіннен пайдалану кезінде беретін ақпараты түсініледі. Компанияны ұсыну үшін міндетті ақпарат арнайы түрде белгіленеді. Басқа ақпаратты пайдаланушы өз қалауы бойынша ұсынады.

1.5. Компания сондай-ақ жалпыға қол жетімді Дербес деректер субъектісі жасаған немесе заңға сәйкес жариялануға немесе міндетті түрде ашылуға жататын деректерді өңдей алады

1.6. Компания пайдаланушы ұсынатын жеке ақпараттың дұрыстығын тексермейді және оның қабілеттілігін бағалауға мүмкіндігі жоқ. Алайда, Компания Пайдаланушының өзі туралы сенімді және жеткілікті жеке ақпарат беретіндігіне және бұл ақпаратты жаңартып отыратындығына негізделеді.

Пайдаланушылардың жеке ақпаратын өңдеу мақсаттары

2.1. Компанияның дербес деректерді жинаудағы басты мақсаты-пайдаланушыларға ақпараттық, консультациялық қызметтер көрсету. Пайдаланушылар компанияның жеке деректерін де пайдалана алатындығымен келіседі:

Көрсетілетін қызметтер шеңберінде тарапты сәйкестендіру;

Пайдаланушылардың сұранысы бойынша қызмет көрсету және клиенттерге қолдау көрсету;

Қызметтердің сапасын жақсарту, оларды пайдалану ыңғайлылығы, сайтты әзірлеу және дамыту, техникалық ақауларды немесе қауіпсіздік мәселелерін жою;

Қызметтерді кеңейту және жетілдіру, ақпараттық толықтыру және қызметтерді жарнамалау үшін талдау;

Пайдаланушылардың ақпараттық қалауына негізделген қызметтер, мақсатты маркетинг, қызметтерді жаңарту және жарнамалық ұсыныстар туралы пайдаланушыларды хабардар ету;

Иесіздендірілген деректер негізінде статистикалық және өзге де зерттеулер жүргізу.

2.2. Компания техникалық ақпаратты 2.1-тармақта көрсетілген мақсаттарда иесіздендіріп пайдаланады.

Пайдаланушылардың жеке ақпаратын өңдеу шарттары мен тәсілдері

3.1. Пайдаланушы өтінімді жіберу, нысанды толтыру (байланыс деректері бар кез келген жазбаша сұрау салу) арқылы өзінің дербес деректерін өңдеуге келісім береді.

3.2. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу Пайдаланушының дербес деректерін жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, беруді, қол жеткізуді), иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды, жоюды білдіреді.

3.3. Пайдаланушының дербес ақпаратына қатысты, Пайдаланушының өзі туралы ақпаратты шектеусіз адамдар тобына ортақ қол жеткізу үшін ерікті түрде берген жағдайларынан басқа, оның құпиялылығы сақталады.

3.4. Компания Пайдаланушының дербес ақпаратын келесі жағдайларда үшінші тұлғаларға беруге құқылы:

Пайдаланушы мұндай әрекеттерге келісім білдірді

Тасымалдау пайдаланушының сайттың белгілі бір қызметін пайдалануы үшін немесе Пайдаланушымен белгілі бір шартты немесе Келісімді орындау үшін қажет;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер бойынша және тәртіппен Қазақстан Республикасының мемлекеттік билігінің уәкілетті органдарына беру;

Пайдаланушы компаниямен шарттар мен келісімдердің талаптарын, осы Саясатты не нақты Қызметтерді пайдалану шарттарын қамтитын құжаттарды бұзған жағдайларда компанияның немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында;

Пайдаланушының жеке ақпаратын қорғау үшін қолданылатын шаралар

4.1. Компания Пайдаланушының жеке ақпаратын заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ онымен үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті және жеткілікті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

Дауларды шешу

5.1. Осы Саясатпен реттелетін қатынастардан туындайтын барлық ықтимал даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен қазақстандық құқық нормалары бойынша шешіледі.

5.2. Дауларды реттеудің сотқа дейінгі (наразылық) тәртібін сақтау міндетті болып табылады.

Қосымша шарттар

6.1. Компания Пайдаланушының келісімінсіз осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы. Құжаттың жаңартылған нұсқасы мына жерде қол жетімді https://www.meizer/policy/

6.2. Жаңа құпиялылық саясаты, егер Құпиялылық саясатының жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, ол орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді